Профилактика дифтерии, коклюша, столбняка в Казахстане